Alumni

 • 2020
  • Master Course
  • Hiroki Kanno
   Koki Nishibori
   Shunsuke Hosoe
   Kazushi Matsuda
  • Undergraduates
  • Akari Kuroda
   Atsushi Shimbo
   Daisuke Takashima
 • 2019
  • Project-Specific Assitant Professor
  • Long Wang
   Ningbo Institute of Industrial Technology, CAS
  • (Dec. 2015-Nov. 2019)
  • Project-Specific
  • Hussien Noby Badry Hussein
   Aswan University (Egypt)
  • (Dec. 2018 - Feb. 2020)
  • Master Course
  • Haruki Arita
   Yusuke Taya
   Toshiki Nakamura
   Yuma Wakatsuki
  • Undergraduates
  • Ryuichiro Sukegawa
   Ryotaro Miyagawa
 • 2018
  • Program-Specific Associate Professor
  • Kenji Yoshimoto
  • (August 2012 - March 2019)
  • Program-Specific Researcher
  • Kiyomi Okada
  • (October 2016 - March 2019)
  • Chen Xiao Yuan
  • (May 2018 - October 2018)
  • Ph.D Course
  • Shun Muroga
  • Master Course
  • Tomoya Koezuka
   Minami Sodenaga
   Yosuke Mizuno
   Kai Yamamura
  • Undergraduates
  • Yuuki Nakashima
   Tomoki Nakamura
   Satoshi Furuya
 • 2017
  • Ph.D Course
  • Shota Ishihara
  • Master Course
  • Kou Takahashi
   Ryoki Mitsui
   Kyohei Yano
   Kohei Yamamoto
  • Undergraduates
  • Koudai Kishibe
   Yu Takahashi
   Taku Tsujioka
   Kenichi Masuda
   Ryo Yasutake
 • 2016
  • Master Course
  • Megumi Ando
   Tomohiro Shigeta
   Syohei Miyaoka
   Atsushi Minato
   Akihisa Yoshida
  • Undergraduates
  • Yuichi Ishida
   Kota Inohara
   Fumiya Taguchi
   Ryota Hirai
   Shun Fujii
  • Research Student
  • Timo Lauber

   Hussien Noby Badry Hussein
  • From TU Dortmund
   (-September, 2016)
   From E-JUST
   (-November, 2016)
  • Yoshihiro Hori
  • (-September, 2016)
 • 2015
  • Master Course
  • Hirohisa Inoue
   Takara Matsumoto
  • Undergraduates
  • Fumiya Asaoka
   Yuta Kitagawa
   Yota Takihana
   Koji Tomita
 • 2014
  • Project Assistant Professor
  • Tomonori Fukasawa
  • →Hiroshima Univ. (From March 2015)
  • Project Researcher
  • Siwach Tengsuwan
  • Master
  • Shota Noguchi
   Ken Fukawatase
  • Undergraduates
  • Kazuki Ikeshita
   Masaya Kubota
   Yusuke Zeniya
   Kensuke Tsubouchi
   Kazuki Nishi
   Koji Hamada